543 251 001
Staré náměstí č. 20
619 00 Brno - Přízřenice

O společnosti

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ze dne 19.2.2013, kterým se potvrzuje, že má zaveden a udržován systém managementu kvality odpovídající požadavkům ISO.

Provozovna ŠMAK

Stavební firma ŠMAK, s.r.o. vznikla jako samostatný subjekt v roce 1993, kdy jejímu osamostatnění předcházelo období spolupráce formou závodu u soukromé firmy. Dlouholeté zkušenosti s prováděním staveb inženýrského charakteru, průmyslových, občanských a bytových staveb, sanačních a asanačních prací získali zakládající jednatelé firmy u s.p. Ingstav Brno a následně Ekoingstav a.s. Způsobilost firmy k provádění uvedených prací je dokladována živnostenským oprávněním, výpisem z obchodního rejstříku a osvědčeními o autorizacích.

Stavby jsou dle požadavku investora budovány na klíč, samozřejmě s komplexním zajištěním nejen vlastních stavebních prací a subdodávek, příp. technologie, ale i inženýrské činnosti vč. zpracování projektové dokumentace. Stavíme i pasivní a nízkoenergetické domy s letitou zkušeností.

Působnost firmy se týká celého území republiky a o úspěšnosti svědčí i velice příznivá procentuální statistika v počtu uznaných nabídek a docílení každoročního navýšení výkonů. Jako příklady stavební činnosti uvádíme zejména význačnější akce, přestože celkový počet námi provedených staveb je mnohonásobný, vzhledem k naší zásadě, že práce, tedy i v menším rozsahu, se nemá odmítat a zasluhuje veškerou pozornost.